Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Firlej

Logo - Urząd Gminy Firlej

Oświadczenia majątkowe

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
za 2017 r.
za 2016 r.
za 2015 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
za 2017 r.
za 2016 r.
2015 r. - początek zatrudnienia
za 2015 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
za 2017 r.
za 2016 r.
za 2015 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
za 2017 r.
za 2016 r.
za 2015 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
2015 - na koniec zatrudnienia na stanowisku dyrektora
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
za 2017 r.
za 2016 r.
za 2015 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
za 2017 r.
za 2016 r.
za 2015
Urząd Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.