Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Firlej

Logo - Urząd Gminy Firlej

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Firlej (Rynek 1, 21-136 Firlej, tel: (81) 8575041, email: sekretariat@firlej.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Firlej.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-28.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Mitura, e-mail: przemekmitura@firlej.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 818575041. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. - za wyjątkiem skanów redaktorzy w miarę możliwości starają się osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Wejście dostępne jest bezpośrednio z ulicy i nie ma progu.Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze oraz zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.

10. Informacje dodatkowe